Aitame Gilberti Soome ravile!

Kes?

MTÜ Naerata Ometi (projekti koordinaator: Kuno Kompus)

Toetajad:

Tallink

Gilberti Soome sõitmist toetab Tallink (www.tallink.ee).

Mida?

Mittetulundusühing toetab vastavalt laekunud annetustele 11 aastase Gilberti ravimist Soomes haiglas vahemikul 23. Jaanuar – 6.veebruar.

Miks?

Gilberti diagnoosiks on ravile raskesti alluv epilepsia ja tundmatu moodustis ajus. Gilbert haigestus 7 aastaselt, hetkel on Gilbert 11 aastane. Gilberti haigus on olnud pidevalt progresseeruva loomuga. Tal on tekkinud kerge vaimne mahajäämus, see on tugevate krampide tagajärg. Mitmed Gilberti epilepsia hood on kestnud ligi tund ja lõppenud haiglas.

Hetkel on pereema Gilberti raviga jõudnud Soome, Helsinki University Central Hospitali. Planeeritakse 2 epilepsiakolde eemaldamist kirurgilisel teel.23. jaanuar läheb Gilbert koos emaga 2 nädalaks Soome haiglasse. Talle tehakse avatud ajusisene uuring. Uuringu tasu rahastab haigekassa. Perel tuleb ise tasuda haigla voodikohtade maksumus. Arve haiglast peaks tulema ligikaudu 1000 eurot, summa võib muutuda.

Millal?

MTÜ kogub rahalisi annetusi alates 23.12.2011, kuni Gilberti raviks vajalik summa on koos.

Hind?

Gilberti uuringuteks vajalik summa on ~1000 eurot, mis sisaldab haigla voodikohtade maksumust ning omaosaluse summat.

12.03.2012 seisuga on Gilberit projekti toetuseks annetatud 1177! Gilberti abistamiseks vajalik summa on koos, täname kõiki toetajaid!

Kuidas meie aitame?

MTÜ tasub otse raviasutusele arve alusel.

Toeta pangalingi kaudu:

Summa:

Hakka püsitoetajaks:

Täida ära püsitoetuse ankeet SIIN