Jan taastusravile

Mida?

Mittetulundusühing toetab vastavalt laekunud annetustele Jan`ile  taastusravi võimaldamist firmas Biodesign OÜ.

Miks?

Jani diagnoosiks on spastiline dipleegia, mis on tingitud hapnikupuuduses aju kahjustusest. Ajukahjustus toob kaasa skeletilihaste patoloogilise toonuse nii jalgade, käte kui ka kehatüve osas. Janil on alajäsemete toonus oluliselt tõusnud, mis raskendab tal seismist ning on teinud võimatuks kõndimise. Käte lihaste haaratusest tingituna on Janil raskendatud selektiivsed liigutused teostamaks peenmotoorseid tegevusi. Kehatüve ja vaagnavöötme lihased on aga hüpotoonilised, nõrgad ning ei toesta piisavalt lülisammast ega vaagent kindlustamaks stabiilset seismisasendit või kõndimist. Nõrgad vaagnavöötmelihased tingivad ka puuduliku põiekontrolli.

Hetkel on Jani kõrgeimaks motoorseks oskuseks neljakäpuli roomamine ja istumine, mis aga paraku kumbki ei vasta normaalsetele liigutusmustritele ega asenditele. See on tingitud lisaks patoloogilisele lihastoonusele kahjuks ka puudulikule motoorsele õppimisele. See tähendab, et roomamismuster ja istumisasend võiks Janil eelduste kohaselt olla normaalsed või normilähedased, kuid teda pole õpetatud õigeid liikumismustreid ega asendeid kasutama.

Taastusravi esmaseks eesmärgiks on korrigeerida kõik valed asendid ning liikumismustrid vältimaks liigeste teljelisuse häirumist ja liikuvusulatuse vähenemist. Paralleelselt sellega tuleb tegeleda ka skeletilihaste, eelisjärjekorras kehatüve ja vaagnavöötme lihaste, tugevdamisega. Kui lülisammast ja vaagnavöödet toestavad lihased on tugevad, saab võimalikuks ka vertikaliseerumine ning kõndimine. Iseseisev kõndimine ongi Jani puhul füsioteraapia kõrgeim eesmärk, mille saavutamine on raske ning aeganõudev, kuid mitte võimatu! Eesmärgi saavutamiseks kasutame lisaks motoorsele õppimisele ja lihasjõudu suurendavatele harjutustele ka biostimulaatoreid, mis tekitades organismile omaseid laineid panevad isoleeritult tööle vajalikud lihasgrupid ning lihaseid stimuleerivad närvid.

Millal?

MTÜ kogub rahalisi annetusi alates 01.05.2011, 2-aastase perioodi jooksul.

Hind?

Aastane taastusravi teenuse hind on ~4000 eurot, millele lisandub transpordi maksumus (need kulud katab Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond), Naerata Ometi MTÜ toetab taastusravi osa. Taastusravi toetatakse esialgu 2 aastase perioodi jooksul ning eeldatavaks maksumuseks selle perioodi jooksul on ~8000 eurot.

Jani toetuseks vajalik summa on koos. Täname kõiki toetajaid. 

Kuidas meie aitame?

MTÜ tasub taastusravi teenust osutavale firmale Biodesign OÜ esitatud arvete alusel.

Kuidas Sina saad aidata?

Selleks, et aidata on 2 võimalust:

Pangaülekanne:

Sampopank 332132960003
SEB 10220101993019
Swedbank 221046387155
Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Jani toetuseks
Välismaalt annetamiseks vajalikud SWIFT ja IBAN koodid leiad SIIT.

Kindlasti lisada ka isikukood, et järgmisel kevadel saada tagasi annetuse tulumaks.

SMS-annetus:

Saada SMS numbrile 13013-a märksõnaga "Naerata Jan" annetad 1,6 eurot
Saada SMS numbrile 13017 märksõnaga "Naerata Jan" annetad 3,2 eurot

Lisainfo: 

Projektijuht: Kuno Kompus
GSM: 562 54 534 
E-mail: kuno@naerataometi.ee
 

Toeta pangalingi kaudu:

Summa:

Hakka püsitoetajaks:

Täida ära püsitoetuse ankeet SIIN