Kuidas aidata?

Naerata Ometi MTÜ eesmärgiks on vahendada abi ühiskonna nõrgematele. Meie tegevus on suunatud peamiselt puudustkannatavate perede ja erivajadustega laste abistamisele.

Vaadake meie käimasolevaid projekte SIIT ja anna ka omapoolne panus. Iga heategu tuleb kord ringiga tagasi. :) 

Toeta meid pangakonto kaudu või hakka püsitoetajaks

 
Swedbank  
EE672200221046387155
 
SEB 
EE101010220101993019

LHV
EE167700771002598797

Pocopay
EE679999000010241983

Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Annetus (et saada tagasi annetuselt tulumaks, lisage juurde isikukood)
 
Toeta meid Paypali kaudu:
 

Toeta meid SMS-teel:

SMS numbrile 13013 märksõnaga Naerata annetad 1,6 EUR
SMS numbrile 13017 märksõnaga Naerata annetad 3,2 EUR
Kampaaniat toetavad Messente.com, Elisa, Tele2 ja EMT, kes ei võta antud kampaania puhul teenustasu!

Meie usaldusväärsus: 

  • Oleme Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liikmed
  • Kuulume tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimistusse
  • Teeme tihedat koostööd help.ee portaali ja teiste ühenduste/organisatsioonidega
  • Meie majandusaasta aruanded ja põhikiri on avalik (vt. “Meist” -> “Dokumendid”)
  • Kajastame projektide juures jooksvalt summasid, mis on kokku kogutud
  • Meil ei ole suuri üldkulusid, tegutseme ilma kontorita ning antud hetkel ei ole ühtki palgalist töötajat
Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas: 
MTÜ Naerata Ometi on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010.
Sellega seoses tahame teavitada annetajaid, et meile annetamine on muutunud soodsamaks.
 
Äriühingute puhul:
 
Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal   isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)
 
Eraisikute puhul:
 
Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud   isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)
 
Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.