Hakka püsitoetajaks

 

Naerata Ometi MTÜ tegevusest

Naerata Ometi MTÜ on 2009 aastal asutatud heategevusorganisatsioon ning oleme enda tegutsemisaja jooksul ellu viinud üle 500 suurema ja väiksema projekti.

Aitame peresid & lapsi, keda riik täna piisaval määral ei toeta ning kes on sattunud elu hammasrataste vahele. Oleme toetanud ka mitmeid raviprojekte, mille raames saatnud Eesti lapsi ja täiskasvanuid välismaale vajalikku ravi saama. 

Miks hakata püsitoetajaks? 

Ainult tänu toetajatele saame aidata neid, kes abi vajavad. Püsitoetajate toel saame aidata rohkemaid abivajajaid ning ei pea iga uue abiprojektiga seoses pöörduma abipalvetega toetajate poole. Samuti tegeleme palju perede juriidilise abistamisega ning saadame vajalikke kodutarbeid, riideid jne, milleks vajame samuti vahendeid, et sellega tekkivaid kulutusi katta. Hakka meie püsitoetajaks ning anna enda panus puudustes perede, laste ja väikelastekodude abistamisse! 

Hakka püsitoetajaks:

Väike video meie tegevusest alates algusest: 

Oleme välja töötanud ka püsitoetuse märgised ettevõtetele, mida ettevõte saab kasutada enda kodulehel ja muudes väljundites:
 
meieaitame  Sun_logo_badge_1
 
Aitäh, et aitad!
 
Meie kontod:
Danske Bank
EE053300332132960003
Swift/BIC: FOREEE2X
 
Swedbank  
EE672200221046387155
Swift/BIC: HABAEE2X
 
SEB 
EE101010220101993019

Swift/BIC: EEUHEE2X

LHV
EE167700771002598797
Swift/BIC: LHVBEE22XXX

 
Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Annetus (et saada tagasi annetuselt tulumaks, lisage juurde isikukood)
Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas: 
MTÜ Naerata Ometi on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010.
Sellega seoses tahame teavitada annetajaid, et meile annetamine on muutunud soodsamaks.
 
Äriühingute puhul:
 
Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal   isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)
 
Eraisikute puhul:
 
Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud   isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)
 
Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.