Hakka püsitoetajaks

Püsitoetajana on Teil võimalik panustada jooksvalt erivajadustega lastele ja puudustkannatavatele peredele suunatud tegevusse. Viime ellu projekte üle-Eestiliselt ning aitame neid, keda riik täna piisaval määral ei aita ja kes on jäänud elu hammasrataste vahele. 

Oleme välja töötanud ka püsitoetuse märgised ettevõtetele, mida ettevõte saab kasutada enda kodulehel ja muudes väljundites:
 
meieaitame  Sun_logo_badge_1
 
Aitäh, et aitad!
 
Meie kontod:
Sampo Pank 332132960003
IBAN: EE053300332132960003
Swift/BIC: FOREEE2X
 
Swedbank  221046387155
IBAN: EE672200221046387155
Swift/BIC: HABAEE2X
 
SEB 10220101993019
IBAN: EE101010220101993019
Swift/BIC: EEUHEE2X
 
Saaja: Naerata Ometi MTÜ
Selgitus: Annetus (et saada tagasi annetuselt tulumaks, lisage juurde isikukood)
Tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas: 
MTÜ Naerata Ometi on kantud vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 toodud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja alates 01.01.2010.
Sellega seoses tahame teavitada annetajaid, et meile annetamine on muutunud soodsamaks.
 
Äriühingute puhul:
 
Tulumaksuga ei maksustata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal   isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud lõikes 2 nimetatud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest samas lõikes nimetatud piirmäärast. (tulumaksuseadus § 49)
 
Eraisikute puhul:
 
Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud   isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused (tulumaksuseadus § 27)
 
Eraisikute puhul on vajalik ära näidata annetaja isikukood, et saaksime maksuametile teada anda tulumaksu soodustuse kasutamisest nende isikute puhul. Annetussumma näidatakse ära eeltäidetud deklaratsioonil maksuametis.